Úvod

U zrodu softové šipkařské ligy (nejenom) kolínských hospod byla jednoduchá myšlenka, aby se u terčů mohli potkat hráči a kamarádi, kterým by se to možná v jiných soutěžích a turnajích nikdy nepovedlo, navíc za symbolické startovné a ve svých domovských hospodách.
Do třetího ročníku se přihlásilo celkem pět týmů, což je o dva méně než v ročníku minulém, opustili nás Kokoti, Zmrdi a Letci, kteří však částečně sfúzovali s navrátilci Kozla Nozdra
Aktuální sezona se tedy opět sehraje systémem každý s každým dvakrát doma a dvakrát venku, tempo bude velmi volné.
Začínáme v úterý 15. 6. 2022, poslední klání by se mělo konat ve čtvrtek 16. 3. 2023.
Rozpis zápasů není dogma, je pravděpodobné, že se termíny někdy nebudou úplně hodit do krámu. V soupiskách týmu jsou uvedeny kontakty na předáky, snažte se vycházet si vzájemně vstříc, zároveň však neodkládejte zápasy do nekonečna, ať se nám to nezamóce, už bychom se z toho nemuseli vymóce.

Díky všem za účast, pevnou ruku a hodně srandy při dodržování pitného režimu.

doubletop.cz